سخن روز:
هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

دفتر مرکزی

تبریز، جاده ائل گلی، نرسیده به کوی سهند
تلفن:    33829595     41 98 +
فکس:   33829494    41 98 +

 

 

دفتر مرکزی: تبریز، جاده ائل گلی، نرسیده به کوی سهند

تلفن:      33829595    41 98 +

فکس:     33829494    41 98 +

شماره چهاررقمی:     31415    41 98 +

 

 

 

شعبه تهران: ميرداماد - مابين ميدان محسني و رازان شمالي - جنب بانک ملت - ساختمان 107 - پلاک 91 - واحد 6
تلفن:     22221422 21 98+
نمابر:     22229112 98 21+

 

 

دفتر مرکزی: تبریز، جاده ائل گلی، نرسیده به کوی سهند، نبش بن بست اطلس

تلفن:     33829595 41 98+
نمابر:     33829494 41 98+

 

 

شعبه ولیعصر: تبریز ـ فلکه بازار ـ اول خيابان شهريار شمالی

تلفن:     33333311  41  98+
نمابر:     3336660 41 98+